Հա

Ազգային

10/01/2019 - 16:00

Հ. Յ. Դաշնակցութեան ընդհանուր ժողովի առիթով

Ըստ Հ. Յ. Դաշնակցութեան կազմակերպական կանոնների յօդւած 20-ի, «Ընդահանուր ժողովը Հ.Յ.Դաշնակցութեան կամքը ներկայացնող գերագոյն ժողովն է որի որոշումները անառարկելի ու պարտադիր են կուսակցութեան բոլոր ժողովների, բոլոր մարմինների եւ բոլոր ընկերների համար: Ընդհանուր ժողովը գերագոյն պահակն է Դաշնակցութեան գաղափարաբանութեան եւ բարոյական ըմբռնումներին»:

ԹԱԹՈՒԼ ՕՀԱՆԵԱՆ

 

Ըստ Հ. Յ. Դաշնակցութեան կազմակերպական կանոնների յօդւած 20-ի, «Ընդահանուր ժողովը Հ.Յ.Դաշնակցութեան կամքը ներկայացնող գերագոյն ժողովն է որի որոշումները անառարկելի ու պարտադիր են կուսակցութեան բոլոր ժողովների, բոլոր մարմինների եւ բոլոր ընկերների համար: Ընդհանուր ժողովը գերագոյն պահակն է Դաշնակցութեան գաղափարաբանութեան եւ բարոյական ըմբռնումներին»:

Այս «Պարտադիր» բառը, որոշ ոչ կուսակցական շրջանակների կողմից անախորժ մեկնաբանութեանց տեղիք է տալիս, կարծելով որ այդ պարտադրանքը գալիս է կուսակցութեան «վերնախաւից» եւ կամ մի ինչ որ բռնակալի կամքն է որ դրւում է կուսակցականների ուսերին, մինչդեռ Դաշնակցութեան Ընդհանուր Ժողովի այս պարտադրանքը, ինչպէս որ միշտ էլ ասւել է, գալիս է «վար» ից դէպի «վեր», եւ ոչ թէ «վեր»ից դեպի «վար», այսինքը Ընդհանուր ժողովը նախ լսում է շրջանների ընկերների ու մարմինների տեսակէտները եւ ի մտի ունենալով ամենքի կածիքները, պահանջներն ու դիտողութիւնները, ապա երկար մտքերի փոխանակումերից յետոյ է կայացնում իր որոշում որը ոչ այլ ինչ է եթէ ոչ ժողովի մասնակիցների ներքուստ լիովին համոզումների որոշումներ եւ ոչ թէ նրանց պարտադրւածների արդիւնք:

Ճիշտ այնպէս ինչպէս, մեր հայրենի բնութեանը պատկանող 28 գետեր ու գետակներ լափին տալով իրենց ջրերը լցնում են Սեւանա լիճը, որտեղ այդ ջրերի խառնուրդից առաջանում է Հրազդան գետը որը որպէս կենսատու աղբիւր իր ոռոգմամբ կեանք է պարգեւում Հայաստանին, այնպէս էլ աշխարհի զանազան վայրերում գտնւած Հ.Յ.Դաշնակցութեան շարքերն Ընդհանուր Ժողովի օրակարգը ստանալուց յետոյ իրենց քննակումների բանաձեւերը ուղարկում են Ընդահանուր Ժողով որտեղ խառնւելով միմիանց հետ, նոր ծիլ են արձակում եւ վերջնական կերպարանք ստանալով, դառնում են Դաշնակցական միտք ու կամք եւ որպէս կենսատու գետ յորդում են դէպ շրջաններ եւ հիմք ծառայում իրենց գալիք գործունէութիւնների համար:

Ըստ դաշնակցութեան աստիճանական կարգի սկզբունքների, բոլոր ընկերներն ու մարմինները պատասխանատու են իրենց գերադաս մարմիններին ու ժողովներին, սակայն Ընդհանուր Ժողովը պատսխանատու չէ ոչ ոքի առջեւ որոհետեւ ինքն է միակ հեղինակութիւնն ու իշխանութիւնը եւ իր կայացրած որոշումների ու վճիռների համար, պատասխանատու է միայն հայոց պատմութեան առջեւ, իսկ շրջաններից ընտրւած ժողովին մասնակցող պատգամաւորները ժողովի ընթացքում ազատ ու անկաշկանդ են որեւէ կանոնագրային սահմանափակումից եւ ոչ ոք չի կարող նրանց մտքի ու խղճի ազատութեան վրայ արգելք դնել եւ քւէի վրայ ազդեցութիւն բանեցնել:

Դաշնակցական բոլոր ժողովները, մարմիններն ու ընկերները, պարտաւոր են քայլեն այն ուղղութեամբ միայն որ ճշտել ու սահմանել է Ընդհանուր Ժողովը, իսկ ինք ընդհանուր ժողովն իր ընթացքը որոշում է առանց որեւէ պարտաւորութեան եւ ազատ ու անկախ կերպով:

Ահա այսպիսի ազատ ու անկաշկանդ պայմաններում է որ Հ.Յ.Դ.ի Ընդհանուր Ժողովը իր «Դաշնակցական» որոշումներն է կայացնում, ի խնդիր հայ ժողովրդի բարօրութեան, ազատութեան եւ իր դարերի իղձերի իրականացման ճանապարհին եւ վերջում որոշումների գործադրման համար ընտրում է Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Բիւրո:

Համաձայն Հ.Յ.Դաշնակցութեան ապակենտրոն սկզբունքների, ընդհանրական բնոյթ կրող քաղաքական որոշումների իրագործողը Հ.Յ. Դաշնակցութեան Բիւրոն է իսկ Հայաստանին եւ շրջաններին վերբերող որոշումնրի իրագործողներն են Հայաստանի եւ շրջանների պատասխանատու մարմինները, Բիւրոյի հետ համախորհուրդ:

Նոր-Ջուղա

8-1-2018

Յարակից լուրեր

 • Դաշնակցութեան գերագոյն ընկերական զրոյցը
  Դաշնակցութեան գերագոյն ընկերական զրոյցը

  Արցախի Հանրապետութեան մայրաքաղաք Ստեփանակերտի մէջ իր աշխատանքները աւարտեց ՀՅԴ 33-րդ Ընդհանուր ժողովը: Շատեր այս ժողովը անկիւնադարձային կը նկատէին՝ անկէ ակնկալուած սպասելիքներով, գումարման վայրով եւ նկատի ունենալով հայ քաղաքական տիրող իրականութիւնը, որուն ընթացքին կը գումարուէր անիկա: Յառաջիկայ տարիները եւ պատմութիւնը կու տան այս ժողովին արժանի գնահատականը, եւ շատ վաղ է ամբողջական գնահատական տալը ժողովի մը, որ դեռ նոր աւարտած է իր աշխատանքները:

 • Հայաստան սփիւռք յարաբերութիւնների հոլովոյթը
  Հայաստան սփիւռք յարաբերութիւնների հոլովոյթը

  Մեր մանկա-պատանեկան տարիներին, Հայաստանը Սովետական երկաթեայ վարագոյրից ներս գտնւելու բերումով, մեզ համար մանկական հեքիաթների նման, համարւում էր եօթն սարերի հետևում անգտանելի մի աշխարհի որի կարօտը միշտ զգում էինք և ճար ու դարման էլ չունէինք մեր կարօտին յագուրդ տալու: Առաւել մեզ խեղճ էինք զգում, ի տես մեր բնակարաններում պատերից կախւած և կամ արծաթեայ մի քանի սպասների վրայ քանդակւած, Մայր Հայաստանի պատկերը, տխուր ու տրտում դէմքով, ձեռքը ծնօտին՝ Հայաստանի աւերակների վրայ նստած:

 • Համացանցային սրախօսութիւններ 5
  Համացանցային սրախօսութիւններ 5

  Սննդաբան բժիշկիս ասացի, ես միայն աղցան (սալադ) եմ ուտում, հապա ինչու եմ այսքան գիրանում, բժիշկը պատասխանեց կովն էլ միայն խոտ է ուտում, միթէ չես տեսնում նրա կազմւածքը:

 • Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնների հոլովութը
  Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնների հոլովութը

  Մեր մանկա-պատանեկան տարիներին, Հայաստանը Սովետական երկաթեայ վարագոյրից ներս գտնւելու բերումով, մեզ համար մանկական հեքիաթների նման, համարւում էր եօթն սարերի հետեւում անգտանելի մի աշխարհի, որի կարօտը միշտ զգում էինք եւ ճար ու դարման էլ չունէինք մեր կարօտին յագուրդ տալու: Առաւել մեզ խեղճ էինք զգում, ի տես մեր բնակարաններում պատերից կախւած եւ կամ արծաթեայ մի քանի սպասների վրայ քանդակւած, Մայր Հայաստանի պատկերը, տխուր ու տրտում դէմքով, ձեռքը ծնօտին՝ Հայաստանի աւերակների վրայ նստած:

 • Դաշնակցութեան Ընդհանուր Ժողովի խորհուրդը. Պատգամներ Արցախից
  Դաշնակցութեան Ընդհանուր Ժողովի խորհուրդը. Պատգամներ Արցախից

  Արցախում գումարւած ՀՅԴ 33-րդ Ընդհանուր ժողովի պատգամներն ունէին ոչ միայն կուսակցական որոշումների, բանաձեւերի եւ յայտարարութիւնների տեսք, այլեւ՝ ելոյթների, խօսքերի, որոնք հնչեցին տարբեր երկրներից ժամանած ժողովականների եւ հիւրընկալ արցախցիների կողմից: Յունւարի 23-ին Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի՝ կողմից Հ.Յ. Դաշնակցութեան 33-րդ Ընդհանուր ժողովի պատգամաւորների համար տրւած պաշտօնական ընթրիքը իւրայատուկ էր ոչ միայն իր կազմով, այլեւ խորհրդով ու մտայղացմամբ: 

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։