Print this page
پنج شنبه, 10 دی 1394 11:45

سرمقاله - آغاز پر شور انتخابات پیش رو

در روزهای اخیر شروع فعالیت های انتخاباتی مجلس خبرگان و همچنین مجلس شورای اسلامی رسما" اعلام شد. در مرحله آغازین افزایش تعداد داوطلبان نامزدی برای نمایندگی نمایان شد زیرا بر اساس همان اعلامیه رسمی بیش از هشتصد نفر برای نمایندگی در مجلس خبرگان و هزار و دویست نفر برای نامزدی انتخابات مجلس دهم ثبت نام کرده اند.

در روزهای اخیر شروع فعالیت های انتخاباتی مجلس خبرگان و همچنین مجلس شورای اسلامی رسما" اعلام شد. در مرحله آغازین افزایش تعداد داوطلبان نامزدی برای نمایندگی نمایان شد زیرا بر اساس همان اعلامیه رسمی بیش از هشتصد نفر برای نمایندگی در مجلس خبرگان و هزار و دویست نفر برای نامزدی انتخابات مجلس دهم ثبت نام کرده اند.
صرف نظر از این که چند تن از داوطلبین نامزدی به احراز صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی نائل شده و به مرحله رقابت های انتخاباتی پای خواهند گذارد، موضوع جالب توجه تحرک داوطلبان در مقایسه با دو دوره گذشته است، که بی شک تناسبی مستقیم با خواست و اراده اقشار شرکت کننده دارد که به سود تشکیل مجلسی هم سو با دولت می نگرند.
شاید هدف انتخاب کنندگان تشکیل مجلسی معتدل تر که همراه با دولت اعتدال گرا به رهبری حسن روحانی است، که دورنمای انتخاب مجدد وی در سال 2017 نیز بسیار محتمل است. صرف نظر از بالا بودن تعداد داوطلبان در انتخابات مجلس دهم و بدون در نظر گرفتن رقابت بین جناح های میانه رو و محافظه کار، ملت ایران، یعنی آحاد انتخاب کنندگان به صورت مستمر اراده خود را که مبتنی بر درک عمیق اوضاع اقتصادی-سیاسی کشور بوده با در نظر داشتن منافع نظام و ملی کشور آن را به نمایش گذارده اند. منافعی که بیش از هر زمان دیگر پیوستن کشور را با تمام قوای بالقوه به جرگه جامعه بین المللی می طلبد، منافعی که مخصوصا" در دهه گذشته در زمینه اقتصادی-سیاسی و همچینن تأثیرات منطقه ای و بین المللی به عنوان یک بازیگر مقتدر به ضرر کشور و ملت رو به نقصان نهاده بودند.
از سویی دیگر، ورود به نخستین مرحله انتخابات نهادهای قانون گذاری نمایش تجربه ای جدید از برخورد جامعه ارمنی کشور با وظیفه اجتماعی خود نیز خواهد بود که با تأثیرپذیری از فضای کنونی، آمادگی اش برای شرکت در انتخابات فزونی یافته و نزدیک به ده داوطلب نامزدی نمایندگی جامعه ارمنی ساکن شمال و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند. این واقعیت به خودی خود نمایانگر درک و آمادگی شهروند ارمنی ایرانی برای استقبال و رودررویی با هر گونه چالش ملی و کشوری و به عهده گرفتن سهمی در حد توان و مسئولیت خود در اجرای این وظیفه ملی و همگانی است.

سردبیر

اخبار مرتبط