Print this page
شنبه, 23 فروردين 1399 16:03

واکنش قاسمی به مانع‌تراشی آمریکا در بهره‌گیری ایران از منابع مالی برای مبارزه با کرونا

بهرام قاسمی گفت: محروم کردن کشورها از داشته‌های مالی خود و ممانعت از بهره‌گیری آنان از منابع مالی بین‌المللی نشانگر آن است که آنان هنوز نمی‌دانند مبارزه با این درد مشترک در یک تلاش مستمر و همگانی امکان پذیر خواهد بود.

«آلیک» - سفیر ایران در فرانسه با اشاره به مانع‌تراشی‌های آمریکا در مبارزه برخی از کشورها با شیوع ویروس کرونا با اعمال فشارهای حداکثری گفت: محروم کردن کشورها از داشته‌های مالی خود و ممانعت از بهره‌گیری آنان از منابع مالی بین‌المللی نشانگر آن است که آنان هنوز نمی‌دانند مبارزه با این درد مشترک در یک تلاش مستمر و همگانی امکان پذیر خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت :«در نقطه نقطه جهان طی دهه ها، کشورها شاهد انواع بلایای طبیعی از زلزله، سیل و.... بوده اند و جهانیان با هر نیت و نگاهی در امدادرسانی به فاجعه دیدگان تلاش و بیان همدردی نموده‌اند. کرونا بنظر می‌رسد نه صاحب عزایی باقی گذاشته و نه فرصتی برای بیان همدردی و نه حتی امدادرسانی.

کشورها برای مرگ کرور کرور آدمیان حتی دیگر تسلیت و ابراز همدردی نتوانند. جهان تصویر جدیدی از نگرانی، دلهره، رقابت و اندیشیدن به خود را به معرض دید و تماشای تاریخ و جهان به‌هم «ناپیوسته» امروز گذاشته است. کشورهای جهان به نسبتی و بی توجه به توان نظامی و اقتصادی با این پدیده شوم در مبارزه اند.

برخی سعی دارند کماکان سیاستهای تحریمی و فشار حداکثری را با اهداف سیاسی اعمال نمایند. محروم کردن کشورها از داشته های مالی خود و ممانعت ازبهره گیری آنان از منابع مالی بین المللی نشانگر آن است که آنان هنوز نمیدانند مبارزه با این درد مشترک در یک تلاش مستمر و همگانی امکان پذیر خواهد بود».

اخبار مرتبط