Print this page
چهارشنبه, 05 آذر 1399 12:19

باکو بدنبال رعب و وحشت است / پایبندی به قواعد حقوقی و بین المللی بازی جدید باکو

نزاع میان آذربایجان و ارمنستان، یک بازیگر سوم دارد که مناسبات و نحوه کنش گری های باکو را نیز مشخص می کند. بازیگر سوم این منازعه ترکیه است.

گروه بین الملل - مصطفی مطهری (دکترای علوم سیاسی): نزاع میان آذربایجان و ارمنستان، یک بازیگر سوم دارد که مناسبات و نحوه کنش گری های باکو را نیز مشخص می کند. بازیگر سوم این منازعه ترکیه است. اختلافات میان ترک ها و ارامنه اختلافاتی تاریخی است که در قالب و شکل جدید حاکمیتی در دنیای امروز نمود پیدا کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، در منازعه اخیر باکو با ایروان در قره باغ، علاوه بر حمایت های ترکیه از باکو و تجهیز آنها به تسلیحات برای پیشروی در مناطق مورد درگیری، استفاده از تروریست های تکفیری و انتقال آنها از سوریه به قره باغ توسط آنکارا، و بالاخره دیدارهای منتهی به توافق قره باغ و دستیابی به توافق با میانجی گری مسکو، آنچه بیش از همه به یک موضوع عمومی تبدیل شد نحوه برخورد با اسرای ارمنی توسط نیروهای باکو یا مزدورانی بود که به خدمت گرفته آنها در آمده بودند.

دست به دست شدن ویدئوهایی از نحوه برخورد با اسرا و بازداشت شدگان ارمنی، بر تکرار تاریخ دلالت دارد. در واقع همان رفتاری که در طول سال های گذشته با ظهور تروریست های تکفیری در سوریه و عراق بارها شاهد آن بوده ایم، این بار در آذربایجان تکرار شد. اینکه این ویدئوها از منظر تکنیکی و سازوکارهای تصویری اصالت دارند یا نه و یا به زبان ساده اینکه واقعیت دارند یا خیر، موضوع این یادداشت نیست.اما در این باره باید به بیانیه دادستانی کل آذربایجان بسنده کرد که مدعی شده است در حال تحقیق درباره چندین فیلم منتشره شده است که نشان دهنده شکنجه احتمالی سربازان اسیر و هتک حرمت اجساد نیروهای ارمنی توسط نظامیان این کشور در طی جنگ اخیر در منطقه قره باغ است.

آنچه دغدغه اصلی این یادداشت به شمار می آید، دلیل استفاده از شیوه و روش مذکور از سوی باکو برای ایجاد رعب و وحشت است. واقعیت آن است که ویدئوها و تصاویری که دراین باره منتشر شده اند در دو بازه زمانی مختلف در شبکه اجتماعی انتشار پیدا کردند که با دو هدف مختلف اما همسو با هم دنبال شد.

ویدئوها و تصاویر مرتبط با بریدن سر یک سرباز ارمنی از حیث زمانی، در شرایطی منتشر شد که جنگ میان طرفین در قره باغ در جریان بود. در واقع انتشار این ویدئو به سبب در موضع ضعف قرار داشتن ارمنستان در منازعه اخیر، می توانست علاوه بر تضعیف روحیه سربازان ارامنه، موجب ترس و وحشت آنها از سرانجامی که به واسطه اسیرشدن در انتظارشان بود، می شد. در واقع باکو با هدایت آنکارا در این زمینه تلاش کرد تا با استفاده از راهبرد «ایجاد و کاشتن ترس، پیروزی بدست می آید»، مسیرهای پیروزی و موفقیت را تسهیل کند؛ که به نظر می رسد این تلاش ها به ثمر نشست.

اما ویدئوهای دیگری نیز در این باره که منتشر شد پس از حصول توافق و واگذاری مناطقی از قره باغ به باکو بود که در قالب هدف دوم می توان بدان پرداخت. تصاویر منتشر شده از اذیت و آزار ارامنه ، در شرایطی که براساس توافق شرایط جنگی نیز پایان یافته است، سیاستی رسانه ای، از سوی با کو برای انتقال این پیام به ارامنه بود که مناطق مورد توافق را ترک و رها کنند؛ در واقع انتخاب این استراتژی هم باکو را با نقض تعهدات در توافق مواجه نمی کرد و هم شرایط را به گونه ای هدایت می کرد همه چیز بر وفق مراد باکو پیش ببرد که خواهان سرزمین های مذکور بدون حضور سکنه آنها است.

از سوی دیگر کشاندن مسائل مذکور به حوزه برخورد و بررسی حقوقی از سوی دادستانی کل آذربایجان و رسانه ای کردن آن نیز یک بازی جدید از جانب باکو در امتداد بازی های آنها در میدان درگیری است که به آنها اشاره شد. آنچه در این باره بدیهی به نظر می رسد مفروضات یکدستی است که در این راستا وجود دارند؛ احتمال دارد تحقیقات در این باره بی نتیجه بمانند و وابسته به شرایط می باشد؛ و یا اینکه دادستانی کل آذربایجان این تصاویر را ساختگی اعلام می کند که توسط ارامنه برای تخریب وجه انسانی ارتش باکو تهیه شده است. و یا اینکه بنا بر تشخیص دادستانی کل، این فجایع و جنایات جنگی توسط نیروهایی غیر از نیروهای تحت هدایت دولت باکو و بدون اطلاع دولت باکو انجام شده است و ... .

واقعیت این است همانطور که باکو در جریان درگیری های قره باغ از گزینه ایجاد رعب و وحشت برای حصول به اهداف و مقاصد خود استفاده کرد، حقوقی و رسانه ای کردن تحقیقات در این باره نیز ابزاری در خدمت منافع باکو است؛ بطوریکه با این سیاست و رفتار درصدد است تا چهره ای انسانی و پایبند به اصول و قواعد حقوقی و بین المللی را از خود به نمایش بگذارد.

اخبار مرتبط