Print this page
27/07/2019 - 10:54

«Յորդորում ենք հայրենի իշխանութեան պատասխանատու մարմիններին զերծ մնալ փաստաթղթի վաւերացումից». Մայր Աթոռը՝ Ստամբուլեան կոնւեցիայի մասին

այաստանի եպիսկոպոսները եւ թեմակալ առաջնորդները յայտարարութեամբ են հանդէս եկել «Կանանց նկատմամբ բռնութեան եւ ընտանեկան բռնութեան կանխարգելման եւ դրանց դէմ պայքարի մասին» Եւրո

պայի Խորհրդի կամ այլ կերպ ասած՝ Ստամբուլեան կոնւենցիայի վերաբերեալ: Այս մասին յայտնում են Մայր Աթոռի տեղեկատւական համակարգից: Յայտարարութիւնն ամբողջութեամբ ներկայացնում ենք ստորեւ.

«alikonline.ir»- Հայաստանի եպիսկոպոսները եւ թեմակալ առաջնորդները յայտարարութեամբ են հանդէս եկել «Կանանց նկատմամբ բռնութեան եւ ընտանեկան բռնութեան կանխարգելման եւ դրանց դէմ պայքարի մասին» Եւրոպայի Խորհրդի կամ այլ կերպ ասած՝ Ստամբուլեան կոնւենցիայի վերաբերեալ: Այս մասին յայտնում են Մայր Աթոռի տեղեկատւական համակարգից: Յայտարարութիւնն ամբողջութեամբ ներկայացնում ենք ստորեւ.

«Վերջին շաբաթներին հանրությեան կողմից լայնօրէն քննարկւում են Հայաստանի Հանրապետութեան 2018 թ. յունւարին ստորագրած «Կանանց նկատմամբ բռնութեան եւ ընտանեկան բռնութեան կանխարգելման եւ դրանց դէմ պայքարի մասին» Եւրոպայի խորհրդի կոնւենցիայի նպատակները, հիմնադրոյթներն ու բանաձեւումները, ինչպէս նաեւ՝ դրա հետագայ վաւերացման նպատակայարմարութիւնը:

Եկեղեցին ողջունում է իւրաքանչիւր նախաձեռնութիւն, այդ թւում եւ իրաւական փաստաթուղթ` կոչւած բացառելու բռնութիւնը ընտանիքում եւ սոցիալական այլ միջավայրում: Բռնութեան ցանկացած դրսեւորում դատապարտելի է: Անկախ գոյութիւն ունեցող արարչաստեղծ կենսաբանական տարբերութիւններից՝ բոլոր մարդիկ գտնւում են Աստծոյ անփոփոխ խնամքի ներքոյ, ինչպէս վկայւած է Յովհաննէս առաքեալի ընդհանրական առաջին նամակում. «Տեսէ՛ք ինչպիսի սէր շնորհեց մեզ Հայրը, որպէսզի մենք կոչւենք Աստծու զաւակներ» (Ա Յովհ. 3.1):

Բռնութեան, ինչպէս եւ ցանկացած չարիքի կանխարգելումը եւ դրա դէմ պայքարը պէտք է իրագործւի այնպիսի միջոցառումներով, որոնք պատճառ չեն հանդիսանայ նոր մեղքի ու նոր չարիքի: Այս առումով խիստ մտահոգիչ ու անընդունելի են կոնւենցիայում առկայ որոշ գաղափարներ ու հասկացութիւններ:

Եկեղեցու բարոյագիտական ուսուցումների հետ անհամատեղելի են այն բանաձեւումները եւ դրանց մեկնաբանութիւնները, որոնք կենսաբանական երկու սեռից զատ սահմանում են սեռի այլ տարբերակումներ (Կոնւենցիա, 4-րդ յօդւածի 3-րդ մաս, Կանանց նկատմամբ բռնութեան եւ ընտանեկան բռնութեան կանխարգելման ու դրանց դէմ պայքարի մասին Եւրոպայի խորհրդի կոնւենցիայի բացատրական զեկոյց, Ստամբուլ, 11.05.2011, յօդւած 4, կէտ 53, յօդւած 60, կէտ 313): Յիշեալ սահմանումները, փաստօրէն, ճանաչում են անձի՝ անգամ սեփական «սեռը ընտրելու ազատութեան» իրաւունքը: Մարդու իրաւունքների եւ ազատութիւնների քրիստոնէական ուղղափառ ընկալումը բացառում է մարդու աստւածաստեղծ ինքնութեան աղճատումը կամ փոփոխութիւնը:

Հաշւի առնելով «սեռն ընտրելու ազատութեան» կոնւենցիայի ենթատեքստը՝ լուրջ տարակուսանքների եւ մեկնաբանութիւնների տեղիք է տալիս նաեւ կոնւենցիայի պահանջը մասնակից պետութիւններից՝ արմատախիլ անելու այն աւանդոյթները, որոնք հիմնւած են «կանանց եւ տղամարդկանց կարծրատիպային դերաբաժանման գաղափարի վրայ»` «կանանց եւ տղամարդկանց վարքագծի սոցիալական եւ մշակութային վարւելակերպերում փոփոխութիւններ մտցնելու նպատակով» (Կոնւենցիա, 12-րդ յօդւածի 1-ին մաս):

Կոնւենցիան մասնաւոր հրահանգ է պարունակում նաեւ, որպէսզի «պաշտօնական ուսումնական ծրագրերում եւ կրթական բոլոր մակարդակներում» ներդրւեն ուսումնական նիւթեր՝ առնչւած նաեւ «կարծրատիպերից զերծ գենդերային դերերի» գաղափարին (յօդւած 14), առանց յստակեցնելու ուսուցման համար տւեալ եզրաբանութեան բովանդակութիւնը:

Սեռի նկատմամբ կոնւենցիայի մօտեցումները հակադրութեան մէջ են նաեւ ընտանիքի վերաբերեալ Եկեղեցու անփոփոխ վարդապետութեան հետ, որի վրայ խարսխւած է ընտանիքի ազգային մեր ընկալումը: Եկեղեցու ուսմունքի համաձայն՝ ընտանիք կարող են կազմել այրը եւ կինը, որոնք սուրբ պսակով նւիրագործւած ամուսնութեամբ դառնում են մէկ մարմին եւ մէկ ամբողջութիւն, ինչպէս աւանդում է Սուրբ Գիրքը (Ծննդ. 2.24, Մարկ. 10.7-8, Եփես. 5.31): Մեր ժողովուրդը մշտապէս մեծարել է կնոջը Սուրբ Աստւածամօր օրինակով, գնահատել նրա դերն ու առաքելութիւնը ընտանիքում, հասարակական եւ ազգային կեանքում: Տղամարդու և կնոջ միութեամբ ընտանիքը, հաստատւած սիրոյ, փոխադարձ յարգանքի ու հասկացողութեան վրայ, հիմնական երաշխիքներից է ազգի հարատեւութեան, անհատի դաստիարակութեան ու հոգեւոր աճի եւ պետութեան պատասխանատու քաղաքացու ձեւաւորման համար: Հետեւաբար, ընտանիքում բռնութեան կանխարգելման ևեւ դրա դէմ պայքարի միջոցառումները պէտք է ելակէտ ունենան ընտանիքի սրբութեան ու նւիրականութեան բնոյթն ու արժէքը:

Արդ, նկատի առնելով, որ ազգային-հոգեւոր մեր ինքնութեան եւ անվտանգութեան շահերի տեսանկիւնից կոնւենցիայում առկայ են խիստ մտահոգիչ դրոյթներ ու հասկացութիւններ` յորդորում ենք հայրենի իշխանութեան պատասխանատու մարմիններին զերծ մնալ փաստաթղթի վաւերացումից:

Հայրենի պետութեան զօրացման եւ աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդի լուսաւոր գալիքի կառուցմանն ի նպաստ կարեւորում ենք ընտանիքում եւ հայրենի կրթական համակարգում հոգեւոր, բարոյական եւ ազգային արժէքներով նոր սերնդի դաստիարակութիւնն ու կրթութիւնը, ինչպէս նաեւ այս նպատակով զանգւածային լրատւամիջոցների պատասխանատու գործունէութեան արդյիւնաւորումը:

Եկեղեցին հովւական իր առաքելութեամբ շարունակելու է հոգեւոր խնամք ու աջակցութիւն ցուցաբերել հայ ընտանիքներին` յաղթահարելու ներընտանեկան կեանքի խոչընդոտները եւ զօրանալու ընտանիքի սրբութեան աստւածապարգեւ շնորհով:

Մեր աղօթքն է, որ Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս Իր յանապազ խնամքի ներքոյ պահի մեր ժողովրդին, ամուր եւ յարատեւ սիրով ջերմացնի ընտանիքները եւ շինութիւն պարգեւի հայրենի մեր պետութեանը, արդիւնաւորի յանուն մեր հայրենիքի ու ժողովրդի առաջընթաց կեանքի ներդրւած բոլոր ջանքերը»:

Յարակից լուրեր